GIỚI THIỆU/CHÍNH SÁCH

TuongTacCheo.Com là website hoàn toàn miễn phí, phi lợi nhuận, phi thương mại, thành lập nhằm mục đích giúp các thành viên trao đổi tương tác với nhau một cách tự nguyện, an toàn tuyệt đối. Khi sử dụng hệ thống, bạn cần đi tương tác tự nguyện với mọi người từ đó mọi người cũng sẽ tương tác lại với bạn.

Nghiêm cấm đăng tải, truyền bá thông tin vi phạm pháp luật Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm bất cứ nội dung gì người dùng chủ động đăng tải trên các tài khoản của họ. Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin của cá nhân hay tổ chức nào cả!

Nghiêm cấm thực hiện các hoạt động nhằm phá hoại, tấn công hệ thống, các hành động gian lận về thủ thuật, làm thay đổi cơ chế hoạt động của hệ thống sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn

Tham gia hệ thống đồng nghĩa các bạn đồng ý tuân thủ chính sách của chúng tôi

Cập nhật lần cuối: 15/12/2019